Kuntien demokraattisen päätöksenteon jatkuttava poikkeusoloissakin

Satakunnan Kokoomuksen piirihallitus muistuttaa, etteivät poikkeusolot saa johtaa kuntademokratian kapenemiseen.

Kuntien valmiudet järjestää toimielinten kuten kunnanvaltuustojen ja lautakuntien kokouksia etäkokouksina ovat olleet vaihtelevia. Houkutuksena on jättää demokraattisesti valittujen toimielinten kokouksia kokonaan pitämättä ja delegoida päätösvaltaa johtaville viranhaltijoille tai pienelle luottamushenkilöjoukolle. 

– Poikkeustilanteissa on tehtävä päätöksiä nopeasti virkamiesvoimin ja toimittava virkavastuulla. Mutta tilanteen pitkittyessä on tärkeää pitää huolta siitä, että kuntademokratia toteutuu.

Valmiuslain mukaan tuomat kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntien luottamustoimielimiä, joten lain takia toimielinten kokouksia ei tarvitse jättää väliin, Monessa kunnassa on lautakuntien ja kunnanhallitusten kokouksia pidetty isommassa salissa, jossa ihmisten välisistä etäisyyksistä pystytään pitämään huolta. On tärkeää etsiä uusia käytäntöjä, jotka mahdollistavat kokoukset. Osallistujien terveys on luonnollisesti aina etusijalla.

Sähköisten toimintatapojen karttaminen on ymmärrettävää tilanteen ollessa vieras ja uusi, mutta jatkossa sähköiset kokoukset on otettava käyttöön ja osaksi päätöksenteon arkea.

Kunta voi itse päättää, ottaako se käyttöön sähköisiä kokouksia tai sähköistä päätöksentekomenettelyä.

Kuntaliiton mukaan sähköisten kokousten järjestäminen on mahdollista, kun kunnan hallintosäännössä varauduttu sähköisen kokousmenettelyn mahdollisuuteen. 

Ellei hallintosäännössä vielä ole määräystä sähköisistä kokouksista, voidaan niiden käyttöönotosta päättää pikaisesti. 

Meillä jokaisella on oppimista uusissa käytännöissä ja tekniikka ei ole kaikille tuttua. On kuitenkin luottamushenkilön velvollisuus olla mukana myös sähköisissä kokouksissa ja hänellä pitää olla mahdollisuus apuun ja tukeen jotta tämä onnistuu.

Satakunnan Kokoomus kannustaa kaikkia kuntia ja kuntien luottamushenkilöitä olemaan avoimia uusille käytännöille, jotta kuntien päätöksenteko pysyy demokraattisena. 

Lisätietoja

Samu Vahteristo
puheenjohtaja
Satakunnan Kokoomus ry
050 5428 439

Kategoriat: kirjoitukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *