Kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesolan kuukausikirje

– aiheina alkoholilaki, seksuaalinen häirintä, budjetti, aktiivimalli, sote ja Kokoomuksen kannatus

Alkoholilaki on maltillinen askel vapauden suuntaan

Uskon että aika moni on jo kurkkuaan myöten täynnä alkoholikeskustelua. Eduskunta hyväksyi lopulta alkoholilain kokonaisuudistuksen, joka tuo monilta osin ajastaan jälkeen jääneet pykälät tähän päivään. On siis hyvä huomata, että kyseessä on varsin laaja uudistus, vaikka julkinen keskustelu on pyörinyt lähinnä prosenttirajan ympärillä. Pienpanimoiden lisäksi matkailu- ja ravintola-alalle sekä erilaisten tapahtumien järjestäjille uudistus tuo monia helpotuksia. Esimerkiksi festivaaleilla ravintola voi uuden lain myötä toimia pelkällä ilmoituksella ja ravintoloilla voi olla yhteisiä anniskelualueita.

Eduskunta keskusteli seksuaalisesta häirinnästä

Eduskunta kävi ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnästä. On erittäin hyvä, että Me too-kampanjan myötä asia on noussut kunnolla keskusteluun. Toin keskustelussa esiin omat kokemukseni hoitotyöstä, missä arvostelu, nimittely, ulkonäön kommentointi ja jopa fyysisen koskemattomuuden rikkominen on ikävä kyllä tavallista. Kenenkään ei pidä sietää minkäänlaista ahdistelua, vaan siihen on voimakkaasti puututtava. Esimerkiksi työpaikoille tarvitaan lisää pelisääntöjä ja ratkaisumalleja. Onkin erittäin hyvä, että työmarkkinajärjestöt kutsutaan mukaan tähän urakkaan ja tekemään työpaikoistamme parempia. Loppujen lopuksi ratkaisu kyllä on jokaisessa meissä itsessämme, siinä, miten me käyttäydymme toisiamme kohti.

Syksyn urakka ohi, valtion talousarvio hyväksyttiin

Eduskunnan syyskauden pääurakka, valtion talousarvion käsittely saatiin tänään päätökseen. Yleiskeskustelussa vasemmisto-oppositio jatkoi saman levyn soittamista tuloeroista. Suomessa tuloerot ovat kuitenkin maailman pienimpien joukossa, eikä niissä ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurin eriarvoisuus Suomessa vallitsee työttömien ja työllisten välillä. Onneksi hallituksen toimien ja maailmantalouden hyvän vireen vetämänä yhä useampi suomalainen on päässyt työn syrjään kiinni. Pohjoismainen hyvinvointivaltio edellyttää pohjoismaista työllisyysastetta.

Oppositio myös mielellään kertoo tarinaa hallituksesta, joka vain kurittaa köyhiä. On kuitenkin hyvä huomata, että hallitus esimerkiksi korottaa sekä takuueläkettä että eläkettä saavan hoitotuen perusosaa. Myös vähimmäismääräisen sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää nostetaan siten, että päiväraha olisi nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen.

Käsiteltäessä ulkoministeriön pääluokkaa nostin esille järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön. Kysyin miten humanitaarisen avun jatkuvuus ja järjestörahoitus turvataan myös jatkossa. Ministeri Mykkänen vastasi, että rahaa jaetaan jatkossa tulosperusteisesti. Ne järjestöt, jotka pystyvät esittämään tuloksellista ohjelmaa, saavat kasvavaa budjettia ja sitten vastaavasti osalla raha pienenee.

Olen ollut huolestunut myös kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuen siirrosta ulkoministeriöstä Opetushallitukseen. Se merkitsee, että järjestöt eivät sitä voi enää hakea, vaan ainoastaan koulut. Suunnitelma uhkaa kaventaa globaalikasvatuksen kohderyhmää vain koululaisiin ja kaventaa järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Ministeri Mykkäsen mukaan tammikuussa vielä harkitaan, onko päätösvalta sittenkin parempi säilyttää Opetushallituksella.

Aktiivimalli

Työttömyysturvan ns. aktiivimalli on osa hallituksen työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisen kärkihanketta. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana turvan taso nousee, kun seitsemän karenssipäivää vähenee viideksi. Aktiivisuusehdon voi täyttää ja työttömyysetuuden alentamisen välttää tekemällä 65 päivän tarkastelujakson aikana työtä vähintään 18 tuntia (vastaa yhden kalenteriviikon työssäoloehtoa), olemalla työllistymistä edistävässä palvelussa tai toiminnassa yhden viikon ajan (esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu) taikka työllistymällä yrittäjänä (ansiot yritystoiminnasta ovat vähintään 240 euroa 65 päivän aikana).

Uudistuksella on arvioitu kasvatettavan työllisyyttä 5000-12000 henkilöllä ja se on hallituksen yksittäisistä työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä merkittävimpiä. Todelliset vaikutukset näemme vasta tulevaisuudessa, joten tämä vaatii seurantaa ja arviointia.

Sote-palveluiden ulkoistuksia rajoitetaan

Eduskunta hyväksyi eilen lakiesityksen, jolla kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennetaan.

Esityksellä pyritään rajoittamaan Meri-Lapin alueen kaltaisia sote-palvelujen laajoja ulkoistuksia, jotka voisivat haitata sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista päivystysasetuksen osalta. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistussopimukset rajoittavat tulevan maakunnan mahdollisuutta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämän vuoksi kuntien ja kuntayhtymien tekemiä sopimuksia rajataan. Nykyisten sairaanhoitopiirien tehdessä investointeja velkarahalla esimerkiksi uudisrakentamiseen tai peruskorjauksiin, siirtyvät rakennukset velkoineen tulevan maakunnan hartioille riippumatta siitä, onko näille rakennuksille uudessa maakunnan sote-palveluiden kokonaisuudessa tarvetta. Tämän vuoksi myös investointeihin asetetaan rajoituksia.

Luottamus Kokoomukseen on korkealla

Tuoreimmat gallupit ovat näyttäneet Kokoomukselle hyviä kannatuslukuja. Se on hienoa ja kiitos siitä kuuluu teille kaikille, jotka tavalla tai toisella teette työtä Kokoomuksen arvojen ja aatteen puolesta. Uskon että kansalaisten luottamus Kokoomukseen on seurausta johdonmukaisesta ja uskottavasta linjastamme. Työ kuitenkin jatkuu, sillä kuten puheenjohtaja Petteri on sanonut: joka tyytyy, hyytyy. Jatketaan siis hyvällä mielellä töitä.

Toivotan teille kaikille mukavaa joulun aikaa sekä menestystä vuoteen 2018!
Jaana 

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *