Annetaan nuorille mahdollisuus harrastaa

Porissa on saatu hyviä tuloksia kuudesluokkalaisille ja yläkouluikäisille tarjotusta nuorisopassista. Passilla voi harrastaa kerran viikossa maksuttomasti, se toimii myös digimuodossa ja sisältää maksutonta joukkoliikennepalvelua sekä pääsylippuja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Palvelua on kehitetty nuorten ehdoilla, mikä on lisännyt passin käyttöä. Erilaiset harrastukset ennaltaehkäisevät niin terveys- kuin sosiaalistenkin ongelmien syntyä sekä syrjäytymistä. Liikunnan harrastamisella on tutkittu olevan myös selvä yhteys koulumenestykseen. Satakunnan Kokoomus kehottaa useampia kuntia selvittämään mahdollisuuksia vastaavan mallin toteuttamiseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaiseman Satakunnan ja Varsinais-Suomen nuorten elinolokatsauksen (2016) mukaan Satakunnassa on arviolta n. 5000 syrjäytynyttä nuorta ja määrä on kasvussa. Elinolotutkimuksessa todetaan lasten ja nuorten palveluiden riippuvan liiaksi kotikunnasta ja että kunnilta puuttuu suunnitelmallinen lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikka. Kuntien tulisi tehdä myös enemmän yhteistyötä tällä sektorilla. Satakunnan Kokoomus toivoo, että maakuntaan luotaisiin yhteinen nuorisopassi ja hyvä käytäntö leviäisi näin kaikkiin kuntiin.

Vaikka enemmistö satakuntalaisista nuorista (n. 85 %) ilmoittaakin tuoreimmassa kouluterveyskyselyssä harrastavansa jotain, vain n. 60 % heistä vastaa tietävänsä oman asuinalueensa harrastusmahdollisuuksista. Kuntien, seurojen ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia tarjoavien yrittäjien pitäisi pystyä tiedottamaan toiminnastaan helposti ja ajantasaisesti kanavissa, joita nuoret muutenkin seuraavat.

Monet tutkimukset osoittavat enemmistön nuorisostamme voivan hyvin. Tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat merkittävästi vähentyneet. Enemmistö liikkuu ja harrastaa säännöllisesti. Jotta hyvä kehitys jatkuisi ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa, toivoo Satakunnan Kokoomus nuorisopassin kaltaisten palveluiden leviävän useampiin kuntiin. Tällainen panostus maksaa itsensä takaisin, sillä liikkumattomuuden kustannusten yhteiskunnassa on arvioitu olevan n. 1-2 miljardia euroa, epäsuorien kustannusten kanssa jopa tuplaten. Kuntakohtaisesti arvioituna liikkumattomuuden kustannukset sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat lähes poikkeuksetta alarajallaankin liikuntapalveluihin käytettyä kokonaissummaa suuremmat.

 

-Satakunnan Kokoomuksen syyskokouksen julkilausuma-

Lisätietoja:

Kategoriat: kirjoitukset, Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *