Työtä Vappupuhujalle!

Vappu on kevään juhlaa. Osa meistä lähtee piknikille, osa marssille, osa kuuntelemaan puheita. Yksi Vappupuheiden teemoista on työ. Satakunnassa oli maaliskuun lopulla 14 000 työtöntä työnhakijaa. Vapaita työpaikkoja oli vajaa 4000. Työttömien osuus työvoimasta oli 14 %. Työttömyys lisääntyi nuorissa, mutta laski yli 50-vuotiailla. Pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan. Vappupuheisiin riittää paljon pohdittavaa.

Hyviäkin uutisia on. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa kerrotaan työllisten lukumäärän kääntyvän tänä vuonna 0,3 % kasvuun ja vuoteen 2018 mennessä työttömyysaste alenee koko maan osalta 8.7 prosenttiin. Katsauksessa mainitaan investointien kääntyvän kasvuun ja myös yksityinen kulutus kasvaa maltillisen hintakehityksen tukemana.

Pk-yritysten odotukset ovat myös kääntyneet myönteisempään suuntaan. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä on aikaisempaa positiivisempi. Tämä käy ilmi työ – ja elinkeinoministeriön kyselystä, jonka aineisto kerättiin vuodenvaihteessa. Kyselyn kohderyhmänä oli 6000 pk-yritystä. Eniten henkilöstön määrän kasvua odottivat suuret pk-yritykset, joista 41 % odottaa henkilöstönsä kasvavan. Myös voimakkaasti kasvuhakuiset ja nuoret yritykset odottivat henkilöstön kasvua keskimääräistä enemmän.

Mikä sitten estää työntekijöiden palkkaamisen? Merkittävämpänä työllistämisen esteenä pk-yrityksissä pidetään palkan sivukuluja. Parantuneista suhdannenäkymistä huolimatta kysynnän riittämättömyys oli toiseksi merkittävin työllistämisen este. Kaikkein pienimmissä yrityksissä korostui osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus. Kasvuhakuisissa yrityksissä puolestaan työvoiman saatavuus oli esteenä työllistymiselle.

Hallituksen työllisyys- ja yrittäjätavoitteisiin kuuluu monia hyviä linjauksia, jotka osaltaan vastaavat pk-yritysten mainitsemiin ongelmiin. Tällaisia ovat mm. tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, sekä ulkomaisten asiantuntijoiden entistä sujuvampi rekrytointi. Uuden innovaatio- ja palvelusetelin avulla pk-yritykset voivat hankkia asiantuntemusta kehitystyönsä tueksi, tämä hyödyttää sekä yrityksiä että korkeakouluja. Työttömille asetetaan kannustimia työn vastaanottamiseen ja työttömyysturvan käyttöä muutetaan aktivoivampaan suuntaan esimerkiksi palkkatukena ja yrittäjän starttirahana.

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen on hallituksen tärkein päämäärä. Valtiovarainministeriö valmistelee yrittäjyysveropakettia, jonka sisältämät verouudistukset astuisivat voimaan vuoden 2017 alusta. Paketti sisältää mm. kotitalousvähennyksen noston, sukupolvenvaihdosten helpottamisen ja yrittäjävähennyksen.

Toivottavasti tämän vuoden Vappupuheissa keskitytään esittämään uusia ratkaisuja, kannustamaan kasvuideoihin ja investointeihin, luomaan tulevaisuudenuskoa ja painottamaan positiivista henkeä, jonka avulla luodaan Satakuntaan lisää työpaikkoja.

Emilia Syväsalmi, Satakunnan Kokoomus, puheenjohtaja

Lisätietoja:

Kategoriat: kirjoitukset, Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *